مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان عربی در 90روز + نسخه تصویری

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان عربی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان عربی

مروري بر فعل معتل ناقص ماضي در زبان عربي

۱ ) در صيغه هاي سوم ، چهارم  و پنجم  اعلال به حذف وجود دارد 

نكته : اگر عين الفعـل مكسور باشد فقط در صيغه ي سوم اعلال به حذف خواهيم داشت .

۲ )  در صيغه ي اول اعلال به قلب  ( = قلب به الف ) وجود دارد . 

نكته : اگر ناقص واوي باشد الف بر كرسي الف نگارش مي شود .

 مانند :    « دعـو : دعا   /     غزو : غزا       /    عفو : عفا     /    نمو :  نما     /   رجو  :  رجا     »

و اگر ناقص يايي باشد « الف » بر كرسي « ياء » نوشته مي شود  .

 مانند :             «  هَـدَيَ  : هَـدَي        /        كَـفــَيَ  : كـَـفــَي   »

 نكته ي مهم : بجز صيغه ي اول ناقص ، عله در صيغه هايي كه  ظاهر مي شود در قالب اصلي آن يعني «  واو  » و  يا  « ياء » نگارش مي شود .

نمونه صرف ناقص يايي  « هَدَي »  ( =  فــَـعَـلَ ، يَفـْعِــلُ )

         هو  هدي       هي  هَدَتْ              انتَ  هديْتَ       انتِ  هديْتِ              انا  هديْتُ

         هما  هدَيَا     هما  هَدَتا                هما  هديْتما       هما  هديْتما          نحنُ  هديْنا

        هم  هدَوْا      هنّ  هَدَيـْنَ               انتم  هديْتم        انتنّ  هديْتنّ             

 

نمونه صرف ناقص واوي  « غزا »  ( =  فــَـعَـلَ ، يَفـْعُــلُ )

         هو  غـزا        هي  غـزَتْ               انتَ  غـزوْتَ       انتِ  غـزوْتِ              انا  غـزوْتُ

         هما  غـزَوَا     هما  غـزتا               هما  غـزوْتما       هما  غـزوْتما            نحنُ  غـزوْنا

         هم  غـزَوْا      هنّ  غـزوْنَ               انتم  غـزوْتم        انتنّ  غـزوْتنّ       

 

نمونه صرف ناقص يايي  « نــَسِـيَ »  (آموزش زبان عربي =  فــَـعِـلَ ، يَفـْعَــلُ )

      هو  نـَسِيَ      هي  نسيت              انتَ  نسيـتَ       انتِ  نسيـتِ               انا  نسيـتُ

      هما  نسيا      هما  نسيتا               هما  نسيـتما       هما  نسيـتما           نحنُ  نسيـنا

      هم  نـَسُوا      هنّ  نسيـنَ              انتم  نسيـتم        انتنّ  نسيـتنّ  


برچسب‌ها: ،


۰۵:۳۲:۵۷ | نويسنده : عربي| نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :