یکشنبه ۲۱ فروردین ۰۱

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

تجزيه كلمات در زبان عربي

۶,۶۸۶ بازديد

تجزيه كلمات در زبان عربي

تجزيه به بررسي خصوصيات فردي هر كلمه بدون در نظر گرفتن جايگاه آن در جمله ميپردازد .به عنوان مثال تجزيه كلمه (معلِّم)در عبارت زير چنين است المعلمُ يذهبُ المعلم:اسم –مفرد مذكر-مشتق-معرفه به ال-معرب

در مبحث صرف سه نوع كلمه وجود دارد :1فعل 2اسم 3حرف

فعل :كلمه اي است كه انجام شدن كاري ويا داشتن حالتي را با داشتن زمان وشخص نشان ميدهد.

اسم:كلمه ايست كه داراي معناي مستقلي بوده ولي برزمان خاصي دلالت نميكند .

حرف:كلمه ايست كه به تنهايي داراي معناي كامل ومستقلي نيست بلكه در جمله به كار ميرود .

حروف الفبا در عربي :الف (همزه)-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غف-ق-ك-ل-م-ن-و-ه-ي

تعداد حروف در عربي 28 حرف بوده ودر اين زبان 4حرف وجود ندارد (پ-چ-ژ-گ) حروف الفبا در عربي به دو دسته حروف قمري وشمسي تقسيم ميشود.

حروف شمسي :به حرفي گفته ميشود كه در صورت قرار گرفتن در ابتداي اسم واضافه شدن حرف تعريف (ال)به ابتداآن،حرف ال تلفظ نشده وبه جاي آن حروف شمسي اي كه بعد از آن قرار گرفته به صورت مشدد تلفظ ميشود.14 حروف شمسي عبارتند از :ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ل-ن-

حروف قمري :حروفي ميباشند كه در صورت قرار گرفتن ابتداي هر اسم واضافه شدن حرف ال به ابتداي آن حرف ال تلفظ ميشود .14 حروف قمري عبارتند از :الف ب-ج-ح-خ-ع-غ-ف-ق-ك-م-و-ه-ي-*فرق الف وهمزه :الف حرفي است كه هميشه ساكن است وآنرا بصورت آتلفظ ميكنيم ولي همزه علاوه براينكه ميتواند ساكن باشد بلكه حركات ديگر را هم قبول ميكند .

انواع همزه :همزه وصل وهمزه قطع

همزه وصل همزه اي است كه اگر در ابتداي جمله قرار گيرد تلفظ ميشود ولي اگر در وسط جمله باشد تلفظ نميشود .

همزه قطع همزه ايست كه در هر كجاي جمله باشد فرقي نخواهد داشت وتلفظ ميشود .

حركات

در عربي چهار نوع حركت وجود دارد-آموزش زبان عربي 1. فتحه 2كسره 3ضمه 4 سكون

تنوين نون ساكني است كه نوشته نمي شود ولي تلفظ ميشود .

انواع تنوين 1. تنوين ضمه ٌ2تنوين كسره ٍ3تنوين فتحه ً

تركيب

در تركيب به سه مطلب توجه خواهيم داشت :

1.نقش كلمه

2.اعراب كلمه

3.نوع اعراب

تاكنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.