یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۰۳

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

نفي فعل ، افعال كمكي يا ربطي ، افعال ناقصه

۵,۹۸۹ بازديد

نفي فعل ، افعال كمكي يا ربطي ، افعال ناقصه

نفي فعل:

در زبان عربي براي نفي فعل اغلب از حروف ( لم ، لما ، لا ، ما ، لن ) با شرايطي استفاده مي شود.

ما + فعل ماضي = ماضي منفي

ما ذهب : نرفت ، ما ذهبا : نرفتند ( دو نفر ) ، ما ذهبوا : نرفتند ، ما ذهبتَ : نرفتي ، ...

لم + فعل مضارع = ماضي منفي

لم يذهب : نرفت ، لم تذهب : نرفتي ، لم نذهب : نرفتيم ، ...

 

لمّا + فعل مضارع = ماضي نقلي منفي

لما يذهب : نرفته است ( هنوز نرفته است ) ، لمّا نذهب: نرفته ايم ( هنوز نرفته ايم )، ...

لا + فعل مضارع = مضارع منفي

لا يذهبُ : نمي رود ، لا نذهبُ : نمي رويم ، لا تذهبُ: نمي روي ، لا يذهبون : نمي روند ، ...

لن + فعل مضارع = مستقبل منفي

لن يذهبَ : هرگز نخواهد رفت ، لن يذهبا : هرگز نخواهند رفت ( دو نفر ) ، لن يذهبوا : هرگز نخواهند رفت ، ...

نكته: « لم » و « لمّا » فعل مضارع را مجزوم مي كنند و « لن » فعل مضارع را منصوب مي كند و « ما » و « لا » نفي، غير عامل هستند يعني اعراب و بناء فعل بعد از آنها تغييري نمي كند.

افعال كمكي يا ربطي:


در زبان هاي فارسي و انگليسي و ديگر زبان ها، جمله اي بدون فعل ساخته نمي شود يعني اگر جمله داراي يك فعل اصلي نباشد، از افعالي استفاده مي شود كه در فارسي آنها را « فعل ربطي » ( است ، بود ، شد ، گشت ) و در انگليسي آنها را فعل كمكي ( did , do / das , was / were , am / is / are ) مي نامند، ولي در زبان عربي:


اگر جمله حاكي از زمان حال باشد و داراي هيچگونه فعل اصلي نباشد، فقط از دو اسم تشكيل مي شود.


مثال: زيدٌ حاضرٌ . زيد حاضر است.


و اگر جمله حاكي از زمان گذشته يا آينده باشد، بايد از فعل ماضي « كان » يا مضارع آن « يكونُ » استفاده شود.


مثال: كان زيدٌ حاضرا . زيد حاضر بود.


سَيَكونُ زيدٌ حاضراً . زيد حاضر خواهد بود.


افعال ناقصه در عربي عبارتند از:


كان ( بود ) ، صار ( گرديد ) ، ليس ( نيست ) ، اصبح ( آموزش زبان عربي شد ) ، مادام ( مادامي كه ) ، مازال ( همواره )


اين افعال در عربي بر سر جمله اسميه مي آيند، مبتدا مي شود « اسم افعال ناقصه » و مرفوع مي شود و خبر مي شود « خبر افعال ناقصه » و منصوب مي شود.


كان الطالبُ ناجحا. دانش آموز موفق بود. / صارت الأمّة الإسلامية متّحدة. امت اسلامي متحد گرديدند.


تمرين:


الف ـ ترجمه فعل هاي زير را بنويسيد.


1) ما كتبَ / 2) لم يكتُبوا / 3 ) لما تكتبي / 4) لا نكتبُ / 5) لن يكتبَ


ب ـ جمله هاي زير را به فارسي ترجمه كنيد.


1) ما سافرَ سعيدٌ. / 2) لا يسافر سعيدٌ. / 3) لن يترك زيدٌ صلاتهُ.


نكته: در ترجمه حتما به صيغه افعال دقت كنيد.

تاكنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.