پنجشنبه ۱۲ مرداد ۰۲

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

تلفظ حروف دهگانه زبان عربي

۱۰,۱۸۷ بازديد

تلفظ حروف دهگانه زبان عربي

چگونگي تلفظ حروف دهگانه به عربي

در زبان عربي، ده حرف وجود دارند كه تلفظ آنها با تلفظ فارسي فرق دارد. از نظر بيشتر فقهاي شيعه براي اين كه قرائت نماز درست باشد، نمازگزار بايد مخارج اين حروف را به مانند تلفظ عربي آن ها بيان كند. جدول زير راهنماي تلفظ اين حروف به زبان عربي است. اما بهترين راه شنيدن قرائت قرآن است در حالي كه به كتاب قرآن نگاه مي كنيد .

نام حرف

شكل حرف

روش ساده تلفظ حرف

حالت حرف

تفاوت با حروف متشابه

غين

غ

مانند صداي غرغره كردن آب در گلو است.

صدايش درشت ولي نرم و قابل كشيدن است.

«ق» صدايي خشك و محكم و غيرقابل كشيدن دارد.

حاء

ح

از وسط حلق تلفظ مي شود. مانند صداي گرم كردن دست در هواي سرد.

صدايي گرم و غليظ و قابل امتداد دارد.

«هـ» صدايي خشك و سرد دارد.

ثاء

ث

مثل يك سين نوك زباني

نازك و ظريف با صدايي قابل امتداد

تلفظ «س» اصلاً نوك زباني نيست.

ذال

ذ

مثل يك زاء (ز) نوك زباني

نازك و ظريف با صدايي قابل امتداد

«ز» نوك زباني تلفظ نميشود. «ظ» درشت است.

ظاء

ظ

مثل يك ذال (ذ) درشت تلفظ مي شود. هنگام تلفظ انتهاي زبان كمي به طرف سقف دهان بالا مي رود.

درشت با صداي قابل امتداد

صداي «ز» مثل تلفظ فارسي آن است و نوك زباني تلفظ نميشود. «ذ» نازك است.

ضاد

ض

مثل يك ظاء (ظ) ولي با لثــه تلفظ مي شود. مثل يك دال (د) درشت است كه از داخل گلو گفته شود.

خيلي درشت است و موقع تلفظش زبان تا حد ممكن به سقف دهان ميچسبد. صدايش تقريباً قابل امتداد نيست.

«ز» مثل تلفظ فارسي آن است و نوك زباني تلفظ نميشود. «ذ» نوك زباني و نازك است. «ظ» نوك زباني

و درشت است.

صاد

ص

مثل يك سين (س) درشت كه از داخل گلو تلفظ شود.

نوك زباني نيست. زبان تا حد ممكن به سقف دهان مي چسبد.

صداي«ص» به نوعي از «س»، «گرفتگي» بيشتري دارد.

طاء

ط

مثل يك تاء (ت) درشت

زبان تا حد ممكن به سقف دهان ميچسبد.

صداي «ت» نازك است.

عين

ع

از وسط حلق تلفظ مي شود، طوري كه گويا صداي حرف به ديواره حنجره كشيده ميشود.

صدايي غليظ و قابل امتداد دارد. رعايت اعتدال مهم است، يعني نبايد آن را خيلي محكم يا خيلي سست ادا كرد.

همزه (أ- ء) تيز و محكم و غيرقابل امتداد تلفظ ميشود.

واو

و

لب ها غنچه مي شوند و هوا از بين دو لب خارج ميشود.مانند w در انگليسي است.

خيلي شبيه به تلفظ فارسي است. ولي هنگام تلفظ واو ساكن (مثل يَوْم) فرقش معلوم ميشود. صداي واو عربي قابل امتداد است.

در فارسي دندان را روي لب پايين ميگذاريم، لذا صداي روي «و» گير ميكند و امتداد نمي يابد.

دو نكته:

براي شنيدن صداي يك حرف، آن را ساكن كنيد و يك فتحه قبل از آن بگذاريد:آموزش زبان عربي مثلاً براي س، مي گوئيم: اَسْ و براي ث، اَثْ .

براي درشت تلفظ كردن حرف دو كار انجام ميشود: اول؛ دهان به شكل عمودي باز ميشود و دوم؛ زبان به طرف سقف دهان بالا ميرود.

تاكنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.