پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

انواع اسم در قواعد عربي

۱۴,۶۳۳ بازديد

انواع اسم در قواعد عربي

انواع اسم

( اسم موصول ، اسم اشاره )

در اين طرح با انواع اسم در خدمت شما هستيم كلمه به سه بخش اسم و فعل و حرف قابل تفكيك است كه به هر يك از آنان خواهيم پرداخت.

آن چه در اين طرح مورد نظر است انواع اسم در زبان عربي مي باشد يعني اسم در زبان عربي شامل ضمير ، اسم موصول ، اسم اشاره، اسم شرط، اسم استفهام مي باشد.

صيغه تعجب در زبان عربي

۱۰,۵۵۴ بازديد

صيغه تعجب در زبان عربي

مبحث صيغه تعجب از مجموعه مباحث "تعجب" بوده كه به جهت اهميت و تفصيل آن به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي­گيرد، از اين رو به خواننده­ي محترم توصيه مي­شود جهت فهم مطالب اين نوشتار و شناخت جايگاه و اهميت عنوان آن به مدخل "تعجب" و مطالب مذكور در آن مراجعه كند. اين نوشتار به صورت جداگانه در هر يك از دو صيغه قياسي تعجب به بررسي نحوه ساخت صيغه، اعراب جمله تعجبي، احكام و برخي نكات هر يك پرداخته و در پايان به نكاتي پيرامون صيغه تعجب اشاره خواهد داشت.

آموزش علم نحو عربي

۱۵,۵۳۹ بازديد

آموزش علم نحو عربي

«مقدمه»

آنچه در اين سطور مي خوانيد خلاصه اي است از علم نحو، كه با شيوه اي زيبا همراه با شواهد و مثال هايي گويا، براي علاقمنداني كه دوست دارند اين علم را در كوتاه ترين زمان فرا گيرند تدوين يافته است.

پيش از شروع در مباحث اصلي، لازم مي دانم به عنوان مقدمه به تعريف، فايده و موضوعِ علم نحو پرداخته و هر يك از «كلمه» و «كلام» را كه موضوع اصلي اين علم مي باشند توضيح دهم.

البته بايد دانست كه مباحث اين فن، در سه بخش و تحت عناوين: بخش اول مباحث مربوط به اسم، بخش دوم مباحث مربوط به فعل و بخش سوم مباحث مربوط به حرف تنظيم شده، و از آنجا كه هر بخش داراي مباحث متفاوتي مي باشد، از اين رو هر بحثي در فصلي جداگانه مطرح و همراه با مثال هاي متناسب و تمرين هاي لازم به اتمام رسيده است.

آموزش علم صرف در زبان عربي

۱۱,۳۳۷ بازديد

آموزش علم صرف در زبان عربي

تعريف علم صرف:

صرف و تصريف به معناي تغيير است و علم ِ صرف صناعتي است كه به وسيلۀ قواعدي كه در آن وجود دارد مي توان واژه اي را از شكلي به شكل هاي گوناگون تغيير داد تا بدين وسيله به معاني گوناگون جديدي دست يافت؛ مثلأ واژۀ «كتابت» را كه به معني نوشتن است، با قواعدي كه بعداً بيان خواهد شد به شكل هاي «كَتَبَ» ، «يَكتُبُ» ، «كَاتِبٌ» ، «مَكتُوبٌ» ، «لِيَكتُب» ، «اُكتُب» ، «لم يَكتُب» و ...  در آورد تا به معاني ِ نوشت، مي نويسد، نويسنده، نوشته شده، بايد بنويسد، بنويس، ننوشته است و ... دست يافت. و صد البته كه اين تصرفات بيشتر در افعال صورت مي پذيرد.

تقسيمات فعل در زبان عربي

۷,۰۰۸ بازديد

تقسيمات فعل در زبان عربي

فعل:

الف) صحيح  ب) معتل

انواع فعل صحيح: الف: صحيح و سالم : يذهبون ـــ دخلوا ــ  كتب

ب: صحيح و مهموز:  أكل  ــ سأل ــ  قرأ

ج: صحيح و مضاعف: مد ـ زلزل ــ قل

قواعد اسم منصرف و غيرمنصرف در عربي

۲۲,۳۲۳ بازديد

قواعد اسم منصرف و غيرمنصرف در عربي

بحث كامل منصرف و غيرمنصرف
مقدمه:
تقسيم بندي اسم به منصرف وغير منصرف يكي از مباحث كتب دبيرستان مي باشد كه دانش اموزان در سال دوم با آن آشنا مي شوند. چون اين بحث از مباحثي است كه همه دانش اموزان مقطع متوسطه در همه رشته ها به آن نياز دارند،مخصوصا در علم صرف(تجزيه)تحقيقي در اين مورد صورت گرفته كه اميد است مورد استفاده همكاران محترم قرار گيرد.

آشنايي با فعل معتل و قواعد عربي

۳,۹۱۱ بازديد

آشنايي با فعل معتل و قواعد عربي

فعل معتل و قواعد عربي

فعل معتل
به فعلي كه در ريشة آن حرف علّه و، ي، ا وجود داشته باشد «فعل معتل» مي‌گويند.
مانند:«وعد، يسر، قول، بيع، دعو، رمي و …»
انواع فعل معتل
از اين جهت كه حرف عله چندمين حرف ريشه باشد فعل معتل، به سه دسته تقسيم مي شود: مثال، اجوف، ناقص