پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

تقسيم بندي فعل در زبان عربي

۵,۵۶۴ بازديد

تقسيم بندي فعل در زبان عربي

تقسيم بندي فعل

معتل به فعلي گفته مي شود كه در ريشه آن كه اغلب منظور از ريشه سه حرف اصلي كلمه

است يكي از حروف عله بكار رفته باشد و حروف عله به سه حرف (ا – و- ي ) گفته مي شود . در دروس حوزوي اين سه حرف را اينچنين معرفي مي كنند:

حرف عله سه بوَد اي طلبه                         واو و ياء و الف منقلبه

اما چرا الف را منقلبه ناميده اند ؟ زيرا در حقيقت الف وجود ندارد و در اصل الف ، (و) و يا (ي ) بوده است كه قلب به الف شده است مثلاً قال در اصل قوَ ل بوده  . يا الف زائده مي باشد مثل : ضارب

جدول صرف افعال معتل عربي

۵,۸۵۳ بازديد

جدول صرف افعال معتل عربي

جدول صرف افعال معتل
 1. فعل مثال ( معلوم )
فعل مثال فعلي است كه فاء الفعل آن يكي از حروف عله است و هر فعل معتلي را بنا بر نوع آن براي سهولت تلفظ  تغييراتي مي دهيم كه اعلال ناميده مي شود

نكاتي در مورد «كلّ»،«إذ» و «ثمّ»

۷,۳۴۹ بازديد

نكاتي در مورد «كلّ»،«إذ» و «ثمّ»

كار برد «كلّ» در زبان عربي

1-تأكيد: بين اسم معرفه وضميري كه به آن بر مي گردد مي آيد وتابع اسم معرفه است

مانند  (جاء التلاميذُ كلُّهم )

2 - صفت : بين دو اسم متحد از لحاظ لفظ و معني مي آيد. مانند :( أنت المعلمُ كلُّ المعلمِ)

3- مفعول فيه : مضاف اليه آن  مفهوم زمان يا مكان  بهمراه معتي «در» است . مانند :( مشيتُ كلَّ النهارِ )

دانلود مطالب مهم قواعد عربي

۸,۸۲۹ بازديد

دانلود مطالب مهم قواعد عربي

دانلود مطالب كليدي و مهم قواعد عربي از جمله

200 نكته عربي

التشكيل (علامت گذاري)

انوا «أنّـي»

انواع «با»

عطف جمله به جمله

فعل و قواعد آن در عربي

۹,۴۶۸ بازديد

فعل و قواعد آن در عربي

فعل بر انجام دادن كار يا روي دادن حالتي در زمان خاص دلالت مي كند. زمان فعل ماضي، مضارع و مستقبل است.

علامتهاي فعل عبارتند از:

۱- خبر واقع مي شود

۲- قد بر سر فعل قرار مي گيرد

۳- س و سوف بر سر فعل مضارع مي آيد

۴- حروف جزم و يا نصب بر سر آن مي آيد

۵- ضماير متصل مرفوعي مي گيرد

۶- ت تأنيث فعل مي گيرد

۷- نون تأكيد مي پذيرد

۸- صرف مي شود.

تجزيه كلمات در زبان عربي

۶,۶۹۴ بازديد

تجزيه كلمات در زبان عربي

تجزيه به بررسي خصوصيات فردي هر كلمه بدون در نظر گرفتن جايگاه آن در جمله ميپردازد .به عنوان مثال تجزيه كلمه (معلِّم)در عبارت زير چنين است المعلمُ يذهبُ المعلم:اسم –مفرد مذكر-مشتق-معرفه به ال-معرب

در مبحث صرف سه نوع كلمه وجود دارد :1فعل 2اسم 3حرف

فعل :كلمه اي است كه انجام شدن كاري ويا داشتن حالتي را با داشتن زمان وشخص نشان ميدهد.

اسم:كلمه ايست كه داراي معناي مستقلي بوده ولي برزمان خاصي دلالت نميكند .

حرف:كلمه ايست كه به تنهايي داراي معناي كامل ومستقلي نيست بلكه در جمله به كار ميرود .

تعريف علم صرف در زبان عربي

۶,۸۰۵ بازديد

تعريف علم صرف :

  صرف در لغت به معني تغيير دادن است و در اصطلاح علمي است كه به ما مي آموزد چگونه كلمه اي را به صورت هاي گوناگون تغيير دهيم تا معاني مختلف بدست آيد.

در هر زباني بسياري از كلمات از كلمه ديگر ساخته مي شود مثلا در فارسي كلمات گفتم – گفتي – گفت – گوينده – بگو – مي گويد – گويا – گويش ، از مصدر گفتن گرفته شده است .